Miquel Nofrarias

Miquel Nofrarias

Comfuturo Research Fellow

Institut de Ciències de l’Espai (ICE/CSIC), and Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC)
Campus UAB, Carrer de Can Magrans, s/n
08193 Bellaterra, Spain